Αγορά Πελάτες & Προμηθευτές

Αγορά - πελάτες

Η MAMIDOIL JETOIL έχει περίπου 2.500 πελάτες διαφορετικής δυναμικότητας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα πρατήρια με σήματα JETOIL (περίπου 600), πρατήρια Α.Π. (Αδέσμευτα  Πρατήρια – περίπου 100), βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κατασκευαστικές, εμπορικές και μεταφορικές εταιρίες, αλιευτικά σκάφη, ακτοπλοϊκές και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και άλλων ειδών επιχειρήσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας, λειτουργεί το Τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ πελάτη - εταιρείας/πωλήσεων και έχει σαν βασικό στόχο, μέσα από ένα καθορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, να διασφαλίσει, μεταξύ άλλων:

  • Τη διοικητική υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων, προκειμένου να διευκολύνει και να βοηθήσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη και απρόσκοπτη λειτουργία του.
  • Τον αποτελεσματικό χειρισμό των διαφόρων αιτημάτων / παραπόνων / προβλημάτων πελατών, με γνώμονα την παροχή ενός υψηλού επιπέδου.
  • Την παροχή πληροφοριών και απαντήσεων σε διάφορα ερωτήματα πελατών.
  • Την καταγραφή των παραπόνων/ προβλημάτων πελατών, την επίλυση ή/και το συντονισμό για την επίλυσή τους (όταν απαιτείται η συμβολή και άλλων περισσοτέρων τμημάτων της εταιρείας).

Προμηθευτές

Η MAMIDOIL JETOIL μέσα στο 2009, ήρθε σε επαφή με τους μεγαλύτερους προμηθευτές της (που απασχολούν άνω των 100 ατόμων προσωπικό) γνωστοποιώντας τους τη στρατηγική της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αποστέλλοντας την 1η Έκθεση Κοινωνικής Υπευθυνότητας σε αυτούς και ζητώντας από τις επιχειρήσεις αυτές να ενημερώσουν την εταιρεία για τη δική τους στρατηγική και δράσεις γύρω από το θέμα αυτό. Η MAMIDOIL JETOIL θα επεκτείνει την πρωτοβουλία αυτή και στους υπόλοιπους προμηθευτές της, δεδομένου ότι η ΕΚΕ επηρεάζει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.